pl / eng

Prelegenci

imię i nazwisko: James Rockall
firma: Światowa Organizacja Gazu
Płynnego
stanowisko: Dyrektor Generalny
i Zarządzający


 

imię i nazwisko: Roman Ślagowski
firma: Polska Organizacja Gazu Płynnego
stanowisko: Przewodniczący

 

imię i nazwisko: Wojciech Mackiewicz
firma: Gazeo
stanowisko: Redaktor Naczelny

 

imię i nazwisko: Alan Hayes
firma: Argus Media
stanowisko: Department Rozwoju
Biznesu

 

imię i nazwisko: Damir Khalmetov
firma: Thomson Reuters
stanowisko: LPG&węgiel reporter

 

imię i nazwisko: Stanislav Batrachenko
firma: Nadezha
stanowisko: Wicedyrektor Generalny,
Przewodniczący Ukraińskiej Organizacji
Gazu Płynnego

 

imię i nazwisko: Jan Novotny
firma: KRALUPOL a.s.
stanowisko: Dyrektor Handlu
i Zaopatrzenia

 

imię i nazwisko: Przemysław Ligenza
firma: UDT
stanowisko: Wiceprezes

 

imię i nazwisko: Piotr Kukuła
firma: TUV SUD
stanowisko: Dyrektor Działu
Industry Services

 

imię i nazwisko: Kevan Rock
firma: Greengear Global Ltd. – UK
A Cavagna Group Company
stanowisko: Kierownik ds. Kluczowych
Klientów

 

imię i nazwisko: Jacek Kaleta
firma: Samat Polska
stanowisko: Dyrektor Generalny

 

imię i nazwisko: Andrzej Sikora
Moderator