pl / eng

Konferencja

16.04.2015 PROGRAM WYDARZENIA

 

9:00 - 10:00
ZGŁOSZENIA - WYDAWANIE PAKIETÓW KONFERENCYJNYCH
10:00 - 10:30
OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI
WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI
Sesja I  10:30-12:30
RÓŻNE RYNKI - RÓŻNE WYZWANIA - część I

 

10:30 - 10:50

imię i nazwisko: James Rockall
firma: Światowa Organizacja Gazu
Płynnego
temat: Świat LPG


 

10:50 - 11:15

imię i nazwisko: Roman Ślagowski
firma: Polska Organizacja Gazu Płynnego
temat: Polski rynek LPG w 2014

 

11:15 - 11:40

imię i nazwisko: Wojciech Mackiewicz
firma: Gazeo
temat: Autogaz – siła napędowa czy
koń trojański branży LPG

 

 

11:50 - 12:20
PRZERWA KAWOWA

 

Sesja II  12:20-14:00
RÓŻNE RYNKI - RÓŻNE WYZWANIA - część II

 

12:20 - 12:40

imię i nazwisko: Alan Hayes
firma: Argus Media
temat: Europejski rynek LPG podaż
i trendy popytu

 

12:40 - 13:10

imię i nazwisko: Damir Khalmetov
firma: Thomson Reuters
temat: Rosyjski rynek LPG

 

13:10 - 13:40

imię i nazwisko: Stanislav Batrachenko
firma: Nadezha
temat: Ukraiński rynek gazu płynnego
LPG - problemy i perspektywy rozwoju

 

13:40 - 14:00

imię i nazwisko: Jan Novotny
firma: KRALUPOL a.s.
temat: LPG u sąsiadów (Czechy i Słowacja)

 

14:00 - 15:00
LUNCH
Sesja III  15:00-16:50
TECHNIKA, EKONOMIA, ŚRODOWISKO

 

15:00 - 15:25

imię i nazwisko: Przemysław Ligenza
firma: UDT
temat: Nowy standard obsługi klienta-UDT

 

15:25 - 15:45

imię i nazwisko: Piotr Kukuła
firma: TUV SUD
temat: Dozór techniczny w Niemczech
w zakresie urządzeń ciśnieniowych

 

15:45 - 16:00
PRZERWA KAWOWA
16:00 - 16:25

imię i nazwisko: Kevan Rock
firma: Greengear Global Ltd. – UK
A Cavagna Group Company
temat: Wprowadzając nowoczesne
zastosowania LPG w życie

 

16:25 - 16.50

imię i nazwisko: Jacek Kaleta
firma: Samat Polska
temat: Logistyka drogowa w zakresie LPG
– studium przypadku.

 

imię i nazwisko: Andrzej Sikora
Moderator

 

16:50 - 17:00
PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
20:00 - 01:00
BANKIET WIECZORNY W TEATRZE SABAT